JAK OBEC „POMÁHÁ“ SVÝM OBČANŮM – parkování

V létě roku 2020 jeden náš občan Starého Hradiště, pan Poddaný, přivezl před svoji nemovitost stavební materiál pro její rekonstrukci, tvárnice atd. Protože se jeho nemovitost nachází v blízkosti kruhového objezdu, tak najel částečně na chodník, aby nebránil bezpečnému průjezdu ostatních vozidel. Stál zde asi 20 minut, pouze po dobu vykládky a byl stále u automobilu. Toto neuniklo panu místostarostovi panu Janovskému, který okamžitě jednal. Vyběhl z protějšího úřadu, celou situaci vyfotil se slovy, že celou věc nahlásí na Magistrát města Pardubic. Marně mu bylo vysvětlováno, že se jedná jen o skládku materiálu po dobu nutnou a že poté automobil hned odjede a chodník bude zameten. A skutečně, na začátku tohoto roku přišla panu Poddanému za tento „přestupek“ z magistrátu města Pardubic pokuta 2000,- Kč!!

Pan Poddaný zavolal panu starostovi a žádal vysvětlení. Jediné, co mu bylo řečeno panem starostou Čepčářem bylo, „že o ničem neví a že je to celé soukromá iniciativa pana místostarosty Janovského“. Nám se ovšem na magistrátu podařilo zjistit, že toto oznámení, které vytvořil pan Janovský, na magistrát přišlo přímo z obce, a to datovou schránkou, starosta tedy o tom musel vědět, možná to i sám poslal!! Jde tedy prokazatelně o iniciativu obce, resp. jejího vedení.

Co si o tom celém myslet? Měla by se obec takto chovat ke svým občanům?  Možná, ať si udělá obrázek každý sám. Snad jen můžeme doporučit všem našim občanům, aby si dávali velký pozor, kde parkují. A pokud někomu z Vás také přijde pokuta, jako panu Poddanému, tak budete možná vědět, odkud „vítr fouká“.  My s tímto jednáním vedení obce vůči našim občanům rozhodně neztotožňujeme a považujeme to za vrcholně ostudné. Neměla by obec svým občanům pomáhat, a ne je udávat? V naši obci je ale vše opačně…