Komu vadí kulturní dům?

Uvádíme zde vyjádření pana místostarosty na článek v týdeníku Pernštejn a následnou reakci pana Vrátila, bývalého starosty Starého Hradiště :

Vážená redakce,

reaguji na článek Starohradišťský „kulturák“ rozděluje obec, zveřejněný v čísle 29 vašeho týdeníku. Pisatel zde uvádí, že současný místostarosta Václav Janovský podal trestní oznámení za pomluvu na bývalého starostu pana Pavla Vrátila. Toto tvrzení je zcela nepravdivé. Nikdy jsem na citovaného pána žádné trestní oznámení nepodal a tak za falešné obvinění požaduji od „novináře“ pana Rouba veřejnou omluvu, která by měla být zveřejněna taktéž ve vašem týdeníku. O výstavbě a financování Obecního domu jsem v Hradišťském zpravodaji podal informace založené na reálných faktech. Bohužel jsou skutečnosti ze strany pana „novináře“ stále překrucovány a jeho pohled na věc je založený z velké části na jeho představivosti a vizích. Citace, které ve svém článku uvádí, jsou vytrženy z kontextu a uvedeny se zcela jiným závěrem. Bohužel to není poprvé, kdy tento „novinář“ záměrně šířil lži, což mohu samozřejmě dosvědčit. Také je stále uváděna přemrštěná výše ceny za výstavbu, a to o více jak 12 mil. Kč. Je to náhoda, neznalost nebo úmysl?    Tady si už pokládám otázku z titulku. Komu vadí výstavba Obecního domu ve Starém Hradišti? Samozřejmě opoziční straně Lepší volba, jejíž seskupení vniklo zřejmě jen za účelem zrušení dané stavby těsně před komunálními volbami v roce 2018, tedy až 7 let poté, co Zastupitelstvo obce (ZO) v roce 2011 schválilo výstavbu kulturně společenského centra (KSC). Za tu dobu bylo připraveno vše potřebné (investováno již 3,5 mil. Kč) a stavba mohla být zahájena již půl roku před volbami v roce 2018. Tehdejší ZO se ovšem usneslo, že rozhodnutí o stavbě přenechá nově zvoleným zastupitelům, a tak samotné volby můžeme považovat za  referendum o tom, zda občané chtějí nebo nechtějí výstavbu KSC. Výsledek voleb vyzněl jednoznačně pro výstavbu, a to 62% ku 38% zúčastněných voličů. Tomu také odpovídá zastoupení členů v ZO 9 ku 6. Není se tedy čemu divit, že strana Lepší volba je ohledně rozhodování o výstavbě KSC vždy přehlasována. Menšina jednoduše většinu přehlasovat nemůže. A proč je KSC trnem v oku Lepší volbě, když v obci takováto stavba zcela chybí? Touto stavbou začínáme budovat centrum obce, na které bude navazovat prostor pro volnočasové aktivity našich občanů. Samotný Obecní dům byl vybudován za účelem pozvednutí kultury v obci, a proto celé horní patro je určeno pro společenský sál. Na otázku komu vadí výstavba, jsem již odpověděl, ale je tu ještě jedna, a to proč? Tady bohužel odpověď neznám.
Václav Janovský

********************

Zdravím všechny.

Dostal se ke mně email, který mě nenechává klidným. Jenom, aby jste věděli, jakého máme místostarostu. V příloze zasílám rozhodnutí o přestupku. Na str. 2 hned v úvodu se píše, že spr. orgán obdržel 21.6.2010 oznámení Okr. st. zastupitelství o skutku. Správní orgán vyrozuměl navrhovatele a ten svůj úmysl projednat alespoň přestupek, když s trest. oznámením neuspěl, potvrdil. A ještě jako důkaz předložili nekvalitní záznam a já jsem dodal kvalitní zvukový záznam vlastní.

Nemám v úmyslu se hrabat v minulosti, ale historie se překrucovat nemá. S uvedeným naložte dle svého vědomí a svědomí.

Přeji pěkný den

Vrátil Pavel

 

*********************

zde ještě naše reakce:

  • Žádné referendum o KSC nebylo, to že někdo považuje volby jako referendum o něčem je spekulace
  • Lepší Volba byla proti výstavbě KSC z důvodu využití, ceny, nečerpání dotací, úvěru a zadlužení obce – 30 mil., měli jsme i řešení, které by stálo zlomek současné ceny
  • Když už se KSC staví a většina si ho prosadila, tak budiž, nic proti tomu. Jde o to jakým způsobem to vedení pojalo – nevypsaná výběrová řízení  ( řeší ÚHOS) , pochybnosti o smlouvách (demolice, gastro-provoz) k jejichž neplatnosti se  vyjádřilo Ministerstvo Vnitra ČR (máme písemně)
  • Neustálé nesmyslné navyšování ceny cestou změnových listů
  • Co se týče výsledné ceny – vedení nám dodnes nezaslalo celkovou cenu KSC, ač jsme o ni na základě  par. 106 žádali – od příprav, projektů, demolice, až do finální stav včetně nábytku) a cenu včetně DPH!
  • Absolutní „amatérismus“ vedení při plánování využití jak nového KSC (gastra, baru v 1np. sálu) kde vše stále mění,  a pronájmu současného sídla úřadu, který je zatím prázdný, ač mělo vedení čas 2 roky pracovat na jeho pronájmu!
  • Neznalost výsledných nákladů na KSC , které se promítnou do každoročního rozpočtu obce atd.

zde ještě uvádíme, že místostarosta již na jaře tohoto roku podal trestní oznámení na našeho zastupitele Radka Kacetla, když upozornil ostatní zastupitele na neexistenci rady obce. Důvod byl „šíření paniky a pomluvu obce“. Policie toto odložila a místostarostu písemně doporučeným dopisem o tomto vyrozuměla. Místostarosta dodnes tvrdí, že ni od policie neobdržel…

LV