Kulturní dům, jaká bude konečná cena?

I když je vysoutěžená cena za stavbu cca 64 mil již tak astronomická, neustále se objevují další a další tvz. změnové listy. To znamená nějaká změna na stavbě a samozřejmě s tím spojené navýšení ceny. O změnových listech 1-4, které proběhly již v loňském roce a my o jejich existenci nevěděli, jsme již psali. Ty se teprve teď postupně a zpětně schvalují. Jejich cena je přesahuje 5 mil Kč!! Bohužel tím to nekončí, vedení nám neustále předkládá ke schválení další a další změny. Nyní jsme na čísle 10 a na každém změnovém listu je další navýšení o statisíce. Kolik změn ještě bude, ví snad jen vedení. My samozřejmě žádné další navýšení ceny KSC nepodporujeme, bohužel jsme vždy přehlasováni. Když sečteme nyní všechny částky, které již obec vynaložila a vynaloží (jsou nasmlouvány) – od projektu po dokončení stavby, tak se blížíme částce okolo 75 mil Kč!!. Argument, že si obec odečte DPH příliš neobstojí. Je to v případě obce jen poměrná část z celkové plochy prostor, které se obec rozhodla pronajmout, navíc s udržitelností 10 let, jinak se DPH státu poměrně vrací. V této době spoléhat na stálý pronájem takto velkých prostor je naivní. Opravdu nezávidíme příštímu vedení obce, ať již bude jakékoli. Spadne jim do klína megastavba s pochybným využitím a velkými náklady na provoz. Dále splácení úvěru a poloprázdná pokladna. Potřebovala naše obec opravdu k poměru svojí velikosti takovou stavbu? Věděli jsme před jejím zahájením, že ne a vše se nám jen potvrzuje. Každý správný hospodář má vždy v záloze rezervní peníze, zbytečně se nezadlužuje. Víme co bude zítra? Jestli např. nebudou kvůli krizi s koronavirem dočasně kráceny peníze od státu obcím a městům? Za současný stav je plně odpovědné vedení obce a zastupitelé, kteří dali tomuto projektu zelenou.