NÁVRAT KE SLUŠNOSTI A SPOLUPRÁCI

Doufáme, že tyto volby 2022 mnohé v naší obci změní. Měla by v zastupitelstvu obce konečně skončit snaha izolovat opozici a začít opravdová spolupráce všech zastupitelů, všech občanů naší obce. Vždyť neshody a sváry v zastupitelstvu obce trvají již téměř 20 let. Myslíme si, že i přes rozdílné názory má každé sdružení, každý zastupitel co nabídnout. Jsme přesvědčeni, že opozici vždy patří kontrolní výbor, místa v komisích a výborech a i v radě obce. Samozřejmě podle počtu získaných mandátů, ale i podle profesí jednotlivých zastupitelů. Každý zastupitel, když byl občany zvolen, by měl mít možnost se aktivně podílet na vedení a správě obce. Vládnoucí sdružení toto několik volebních období naprosto ignorovalo a prosazovalo své názory mnohdy 8 hlasy z celkových 15. Tedy „většinou“ jednoho hlasu. Tyto chyby rozhodně nechceme opakovat. Perně věříme, že se nám v letošních volbách podaří zvítězit a naše obec se vrátí ke slušnosti a spolupráci. Přijďte k volbám, děkujeme!