PF 2021

Přejeme všem našim občanům v roce 2021hlavně pevné zdraví a hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. Slibujeme Vám, že budeme poctivě plnit náš mandát v zastupitelstvu obce, do kterého jsme byli zvoleni. Chceme, aby obec ctila platné zákony a stala se moderní, transparentní a otevřenou vůči občanům. Občan by měl mít na obci zastání a věřit, že mu obec podle svých možností vyjde vstříc, pomůže, když bude potřeba. To je náš hlavní cíl a předsevzetí do roku 2021.