PÍŠE VEDENÍ VE ZPRAVODAJI OBCE PRAVDU? NE!!

Na začátku prázdnin jsme dostali všichni do schránek „Hradišťský zpravodaj“. Po přečtení tohoto oficiálního zpravodaje obce Staré Hradiště musíme reagovat na některé lži a pomluvy, které zde veřejně vedení publikuje:

1/ Nákup pozemku pro vybudování skateparku ve Starém Hradišti – je zde, že jsme toto nepodpořili                                                      Je to naprostá lež. Na 9. zastupitelstvu 16.12.2019 náš zastupitel ing. Kacetl toto osobně navrhnul a pan starosta měl začít jednat s majitelem pozemku. To se ovšem v prvním kole vůbec nestalo, i když nám na zastupitelstvu tvrdil opak. Majitel nám tuto lež pana starosty potvrdil, až po našem upozornění začal pan starosta jednat a pozemek obec nakonec odkoupila. S nápadem na vybudování skateparku přišla také naše zastupitelka a to ing. Němečková. Má 2 malé děti a dobře ví, jak ve Starém Hradišti chybí dětem sportovní vyžití a čím se nejraději baví. Hlasováním jsme toto jednomyslně podpořili, jak záměr, tak i smlouvu o koupi pozemku. Bylo to na 15. a 17. zastupitelstvu, vše lze najít na stránkách obce a nedá se to zpochybnit. V tomto případě jsme rádi, že se náš záměr  nakonec uskutečnil, to je to hlavní a důležité.

2/ Chtěli jsme údajně po zdražení v nájemních bytech prosadit snížení nájmu pouze pro jeden byt (byt v nájmu paní Velínské)             Další naprostá lež. Stačí umět číst a podívat se do zápisů zastupitelstva obce. Po tom, co vedení  a spříznění zastupitelé odhlasovali razantní zvýšení nájmů o 60% v obecních bytech v nejhorší koronavirové době, kdy se lidem krátily mzdy nebo úplně přišli o práci, jsme 2x chtěli toto usnesení revokovat a to na 16. a 17. zastupitelstvu obce. V obou případech to bylo vedením a spřízněnými zastupiteli zamítnuto!! Chtěli jsme tedy revokovat celé toto nesmyslné usnesení, ne slevu pro jeden byt. Paní Velínská na to z nájemníků bohužel doplatila nejvíce a musela se z obce odstěhovat, navíc samoživitelka se třemi dětmi. Proto jsme mluvili hlavně o ní a pomohli ji. Toto se nám bohužel zvrátil nepodařilo a tak máme díky návrhu pana místostarosty dražší nájem v obecních bytech než je v Pardubicích!!

V obou případech se jasně jedná o záměrnou lež a pomluvu, kterou navíc vedení prezentujete občanům v oficiálním zpravodaji obce. Vše pochopitelně můžeme doložit. Tam, kde chybí argumenty, přicházejí pomluvy a lež. Žádali jsme místostarostu p. Janovského o veřejnou omluvu, písemně toto odmítl.

S tím to lživým a arogantním přístupem vůči našemu sdružení Lepší Volba bohužel už asi nic neuděláme.  Udělat s tím něco můžete pouze Vy, voliči a to v komunálních volbách na podzim 2022…