Předání Kulturního domu obci

Stavba Kulturního domu měla být předána původně 4.5.2020, ale jak jsme Vás informovali, termín byl posunut o  více než 100 dnů. Prý kvůli karanténě, kdy se údajně na stavbě nepracovalo. Ze stavebního deníku jsme ovšem zjistili, že se pracovalo naplno i přes období karantény. Čekali jsme tedy, kdy nás vedení osloví abychom se zúčastnili předání stavby. Jsme zastupitelé a jsme zodpovědní za to, jak se nakládá s našimi prostředky. Ručíme za vzniklé škody i svým majetkem.  K předání stavby došlo v tichosti  14.8.2020, aniž by nás zastupitele o tom vedení jakkoli informovalo. Když jsme toto zjistili, požadovali jsme po starostovi termín naší návštěvy objektu, abychom si interiér prohlédli, objekt již přece patří obci. Starosta toto odmítnul s tím, že nemá čas a že ani nemá klíče, že je tam prý stavbyvedoucí atd.!! Všichni, kdo chodí okolo vidí, že stavba ještě k tomuto datu nebyla ze 100% hotová, jak okolní chodníky a parkoviště a že i uvnitř se pracovalo. Domníváme se, že je toto od vedení obce účelové a že nechce, aby někdo tyto nedodělky viděl. Obec by totiž v tomto případě měla dle smlouvy od dodavatele vymáhat smluvní pokutu 50 000 Kč za každý den prodlení a to vedení obce zjevně nechce. Proč?