Rada obce

Podle zákona o obcích se rada obce povinně volí tam, kde je počet zastupitelů 15 a více. Ne tak u nás. Na neexistenci rady obce a neplatný jednací řád jsme vedení upozorňovali opakovaně již od podzimu 2018. Vždy nám bylo řečeno, že rada být nemusí a vedení nám předneslo „vlastní“ výklad zákona. Vznesli jsme tedy dotaz na Ministerstvo vnitra, odkud nám bylo sděleno, že rada u nás být samozřejmě musí. Když jsme na toto a další pochybení upozornili vedení, místostarosta obce podal na jednoho našeho zastupitele trestní oznámení za pomluvu obce a šíření poplašní zprávy!! Nakonec musela přijít z Ministerstva vnitra pravidelná kontrola, která zjistila 10 porušení zákona o obcích, jedním z nich neexistence rady. Ještě připomínám, že pokud rada není zvolena, automaticky její kompetence přebírá starosta (toto platí pro obce kde je méně než 15 zastupitelů a radu mohou nebo nemusí volit). Jak tedy tomu bylo doposavad u nás? Rada více než rok a půl po volbách stále není zvolena, byť je konečně na základě kontroly přislíbeno Ministerstvu vnitra opravné opatření.