SVOZ SEPAROVANÉHO ODPADU 2021, ŽÁDNÉ ZLEPŠENÍ

Jak víte , v naší obci se separovaný odpad vždy svážel jednou za 3-4 týdny. Tato situace nás vůbec netěšila, protože nejedné domácnosti tato frekvence prostě nestačí. Pytle se hromadí v garážích nebo před domy a rozhodně to nepřispívá k pohodovému bydlení v moderní obci. Pro srovnání, v blízkém Srchu je tato frekvence 2x měsíčně po celý kalendářní rok. Lepší Volba dala v loňském roce návrh na zvýšení frekvence svozu 2x měsíčně. Po diskuzích, zvláště s místostarostou, který všem sdělil, že kdo poctivě separuje, tak mu současný svoz musí stačit, se nakonec odsouhlasil na zkoušku kompromis. Pro rok 2020 bylo odsouhlaseno zkušebně půl roku (v letních měsících) 2x měsíčně, zbytek roku 1x za měsíc. Pak se prý uvidí, jak se toto opatření osvědčilo. Podle nás  se skutečně osvědčilo a měli jsme od občanů řadu pozitivních ohlasů. Žádali jsme tedy dát do rozpočtu na rok 2021 částku pro zvýšení frekvence svozu 2x měsíčně po celý rok, jak bylo dohodnuto. Pan místostarosta nám na zasedání zastupitelstva sdělil, že je to zbytečné, že současný svoz jemu postačuje a že stejně firma, která svoz provádí, již nemá kapacity. Co k tomu více dodat? Jak naše obec vypadá před svozem  a jestli vám tato frekvence vyhovuje víte asi sami…