VEŘEJNÁ OMLUVA SNK

Na posledním zasedání zastupitelstva obce Staré Hradiště jsme byli vyzváni SNK resp. současným vedením obce k veřejné omluvě. Týká se to prodeje zasíťovaných pozemků developerům pro výstavbu RD v lokalitě Hastrmanka v Hradišti na Písku a jedná se o jediné slovíčko „developerům“. Pojďme trochu do historie této citlivé záležitosti. Na 20. zastupitelstvu 23.6.2021 vedení předložilo zastupitelstvu návrh na výběr projektanta na zpracování projektové dokumentace na zasíťování lokality Hastrmanka. Tento návrh nebyl přijat, pro 5, proti 8, zdrželi se 2. Proti byli kromě nás tedy i někteří zastupitelé z SNK, s odůvodněním, že jsou proti prodeji obecního majetku. Protože tento většinový postoj v zastupitelstvu přetrvával, tak rada obce ze své pravomoci nechala na jaře tohoto roku vypracovat a obec zaplatila studii zástavby, kterou vidíte níže. Tuto studii 8 RD vedení propaguje i ve svém volebním programu. Plán současného vedení obce je tedy pozemky zasíťovat a prodat na výstavbu rodinných domů, o tom není pochyb. Pokud jsme tedy v našich materiálech někde uvedli, že SNK má v plánu po zasíťování pozemků na Hastrmance (pokud by to zastupitelstvo schválilo) prodávat pozemky pro výstavbu RD developerům, tak se za tuto mylnou informaci zde veřejně SNK omlouváme. Jakým způsobem by případně byly zasíťované pozemky prodávány, na to se zeptejte přímo pana starosty, nebo místostarosty. My o jejich skutečných záměrech s touto lokalitou toho opravdu moc nevíme. Víme ale , že naprostá většina občanů Hradiště na Písku si zástavbu na Hastrmance nepřeje a z toho vychází náš postoj.
My Vám za Lepší Volbu slíbíme, že vždy budeme při projednávání těchto citlivých a nevratných projektů naslouchat občanům, kteří zde žijí a respektovat jejich většinový názor.