Zvukový záznam z konání zastupitelstva 18.3. 2020

Jak jsme již psali, 18.3.2020 se v době koronavirového stavu  a těch nejpřísnějších opatření konalo veřejné zastupitelstvo obce Staré Hradiště. A to i přes vyhlášení vlády ČR, že by jednání zastupitelstev měla být dočasně odložena. Všichni naši zastupitelé za Lepší Volbu se pochopitelně omluvili. Z tohoto důvodu jsme zažádali vedení obec o předání zvukového záznamu ze zasedání, který obec pravidelně pořizuje. Na první pokus nám byl záznam odepřen, že si máme písemně požádat! Po konzultaci s Krajským úřadem Pardubice jsme zažádali znovu, písemně dle příslušného zákona. Pan místostarosta nám záznam předal na CD. Po poslechu a kontrole s úředním zápisem z konání zastupitelstva jsme zjistili, že zvukový záznam není úplný. Záznam náhle končí v 38. minutě, jakoby záznamové zařízení někdo vypnul. Je to přesně v době kdy jeden účastník zasedání z řad veřejnosti vyslovil pochyby, jestli celé jednání bylo svoláno v souladu se zákonem o obcích. Chybí zde jak vyjádření vedení obce na tento dotaz, kdy mělo dojít i ke „slovním útokům“,  tak hlavně nejdůležitější část zasedání a to sice celý návrh usnesení. Na naši opětovnou žádost o úplný záznam, nám bylo místostarostou písemně sděleno, že záznam úplný je (!!) a že ho obec ho nemá povinnost zaznamenávat. Je to bohužel další důkaz toho, jak nám vedení obce záměrně neposkytuje všechny informace a některé i záměrně tají.