Zastupitelstvo obce v době karantény – 18. 3. 2020

Jednání zastupitelstev ve městech a obcích by se v době koronavirové krize měla svolávat podle nařízení vlády jen ve výjimečných případech, které bezprostředně souvisejí s šířením nákazy Covid 19. Na obcích a městech se tedy logicky zasedání zastupitelstev odkládají, v naší obci ne. V době omezeného pohybu lidí na veřejnosti, konkrétně na 18. března, svolal starosta obce pan Čepčář členy zastupitelstva k veřejnému jednání zastupitelstva obce na zahradu mateřské školy.

Jako opozice jsme se z jednání omluvili, protože máme logické obavy o zdraví naše i našich blízkých. Řídili jsme se jak zdravým rozumem, tak nařízením vlády ČR.

Podle našeho názoru hlavním cílem tohoto zasedání bylo totiž schválení cca 4 mil navýšení ceny na stavbu KSC (kulturně-společenského centra), kde podle nových záměrů, které nám představil pan starosta na podzim 2019, má být v části prostor gastroprovoz. Ten bude provozovat pan Kovárník, který je i na kandidátní listině koalice. Obec tedy bude investovat z vlastních peněz 4 mil. na přestavbu části prostor KSC pro podnikání jednoho soukromníka!!

Na pozvánce na zastupitelstvo, nebyl v programu jediný bod, který by se týkal boje proti šíření nákazy koronaviru. Tento bod si na zasedání přítomní zastupitelé schválili hned na začátku jednání změnou programu. Nás o této změně v programu nikdo neinformoval!!

Podle našeho názoru bylo toto zcela účelové. Vedení obce a vládnoucí koalice se tímto krokem snažila patrně i zamezit v době karantény přístupu veřejnosti. Navíc nám byl odmítnut i zvukový záznam z jednání. Ten nám pan místostarosta pan Janovský na druhou žádost předal, ale neúplný s chybějící stěžejní částí – návrhu usnesení! Celou záležitost dále řešíme s krajským úřadem v Pardubicích. Zde článek v pardubické týdeníku Pernštejn: Starohradišťské zastupitelstvo se sešlo na zahradě