Lepší Volba

Sdružení nezávislých kandidátů do zastupitelstva obce Staré hradiště

Aktuality

JAK SE U NÁS NA ZASTUPITELSTVU HLASUJE?

Občas se dočteme na oficiálních stránkách obce, nebo ve věstníku obce, že zastupitelé Lepší Volby jsou vždy proti každému návrhu. Není to pravda, stačí se podívat do zápisů ze zastupitelstva,…
Více informací

PÍŠE VEDENÍ VE ZPRAVODAJI OBCE PRAVDU? NE!!

Na začátku prázdnin jsme dostali všichni do schránek „Hradišťský zpravodaj“. Po přečtení tohoto oficiálního zpravodaje obce Staré Hradiště musíme reagovat na některé lži a pomluvy, které zde veřejně vedení publikuje: 1/…
Více informací

Naše cíle

Ve zkratce – Chceme moderní obec pro všechny občany.
S transparentní správou a s volebním programem jehož realizací se stane život občanů spokojenější.

O co se snažíme

Podpořit všechny smysluplné návrhy, o kterých se na zastupitelstvu obce hlasuje.

Rozumně a odpovědně nakládat se svěřenými finančními prostředky, všechny investice prověřit, zdůvodnit jejich smysluplnost a využití pro občany.

Na všechny projekty, pokud to bude možné, maximálně využívat dostupné dotace.

Dále nezadlužovat obec!

Zařídit častější svoz odpadů. (něco se nám již podařilo prosadit)

Zařídit, aby MHD jezdilo do všech částí obce a častěji než nyní.

Konečně zrealizovat síť navazujících cyklostezek a chodníků, které propojí všechny části obce mezi sebou a Pardubicemi.

O klíčových a zásadních otázkách a investicích Zásadních otázky obce chceme rozhodovat v obecním referendu.

Aby obec jednala vždy transparentně a řídila se platnými zákony.

Otevřít obec a její informace občanům, občan má právo na všechny dostupné informace.

Snažíme se navrhovat investice do veřejných prostranství, budovat odpočinkové zóny a vysazovat zeleň, aby naše obec vypadala pěkně.

Čemu chceme zabránit

Nesmyslnému rozhazování obecních prostředků při stavbě KSC (kulturně-společenského centra), kdy nám jsou obcí předkládány další a další změnové listy s navýšením ceny.

Porušování zákonu o obcích, kdy kontrola z Ministerstva vnitra zjistila závažná pochybení včetně neexistence rady obce.

Stylu, jakým se v současnosti informují obyvatelé o záměrech obce.

Stylu, jakým se v současnosti informují samotní zastupitelé, kdy je nám řada závažných informací zatajena, nebo předána na poslední chvíli, těsně před hlasováním.

Netransparentnosti v jednání vedení obce, které před námi některé informace tají, nebo odmítá předat.

Stále se zhoršujícímu se stavu, jakým zastupitelstvo obce působí na naše občany.

Dalšímu zanedbávání péče o vzhled veřejných prostor a zeleně v obci kvůli financování KSC.

Kdo jsme

Jsme sdružení nezávislých kandidátů, které bylo alternativou pro volby v říjnu 2018 do zastupitelstva obce Staré Hradiště. Ve volbách jsme získali 6 mandátů a můžeme tak hájit zájmy naší obce.

David Pospíšil - zastupitel

48 let, ženatý, 2 děti, OSVČ, televizní sportovní komentátor

Koníčky: sport, cestování a poezie
Proč kandiduji: Protože o místě, kde žiji, chci, aby rozhodovali všichni lidé, kteří tam žijí.

Ing. Ondřej Bartoš - zastupitel

41 let, ženatý, 2 děti, finanční ředitel firmy Schiedel

Koníčky: rybaření, běh
Proč kandiduji: Chci mít možnost dojet bezpečně se svými dětmi na kole po cyklostezce do centra obce a všech jejich částí.

Stanislav Poddaný - zastupitel

61 let, rozvedený, 1 dítě, státní zaměstnanec

Koníčky: rybaření, cestování, fotografování
Proč kandiduji: Naslouchání občanům vidím jako nejdůležitější úkol zastupitelstva, které by mělo občany spojovat a ne je rozdělovat.

Ing. Denisa Němečková - zastupitel

40 let, vdaná, 2 děti, obchodní ředitelka

Koníčky: sport, folklór, cestování
Proč kandiduji: Chci obec, která aktivně řeší problémy svých občanů.

Bc. Jakub Králík - zastupitel

31 let, svobodný, jednatel společnosti Karavancentrum

Koníčky: sport,kultura
Proč kandiduji: Chci transparentní správu obce s férovým přístupem k občanům.

Ing. Radek Kacetl - zastupitel

54 let, ženatý, 2 děti, OSVČ, geodet

Koníčky: Sport a muzika
Proč kandiduji: Vadí mi nesmyslná stavba kulturního domu za 60 mil. 2 km od Pardubic. Myslím si, že naše peníze lze investovat rozumněji.

Jaroslav Štěpánek

61 let, ženatý, 3 děti, OSVČ

Koníčky: cestování
Proč kandiduji: Chci, aby se senioři měli v obci kde setkávat a pořádat kulturní akce.

Petr Mára

57 let, ženatý, 2 děti, investiční technik

Koníčky: sport, chovatelství
Proč kandiduji: Chci logické, otevřené a transparentní rozhodování o budoucnosti naší obce.

Ing. Romana Teplá

32 let, vdaná, 1 dítě, IT analytička

Koníčky: rodina a cykloturistika
Proč kandiduji: Chci obec, která je vstřícná k rodinám s malými dětmi a také k seniorům.

Martin Skuček

43 let, ženatý, 2 děti, hasič

Koníčky: sport a cestování
Proč kandiduji: Chci, aby o investování finančních prostředků rozhodovali sami občané.

Michal Florián

29 let, svobodný, železniční elektrotechnik

Koníčky: sport, elektronika – slaboproud
Proč kandiduji: Chci zlepšit bezpečnost provozu na místních komunikacích.

Ing. Lenka Bydžovská

42 let, vdaná, 1 dítě, manažerka logistiky

Koníčky: zahrada, cestování
Proč kandiduji: Chci, aby naše obec neupřednostňovala zájmy jednotlivce před zájmem všech občanů.

Albert Popler

28 let, svobodný, OSVČ

Koníčky: sport a turistika
Proč kandiduji: Chci, aby se odvoz odpadů řídil podle mých potřeb, ne aby se mi hromadily doma.

Milan Drbout

38 let, svobodný, OSVČ

Koníčky: motorismus
Proč kandiduji: Chci, aby centrum naší obce vypadalo k světu a aby se k nám dalo dojet hromadnou dopravou.

Jan Žampach

51 let, ženatý, 4 děti, správce nemovitostí

Koníčky: sport, kultura
Proč kandiduji: Chci, aby o zásadních věcech naší obce rozhodovali občané v referendu, a aby obec byla otevřená názorům občanů.

Menu