Lepší Volba

Jsme skupina nezávislých kandidátů do zastupitelstva obce Staré hradiště.

Po 4 letech práce v zastupitelstvu jsme přesvědčeni, že dokážeme naši obec vést LÉPE. Naši kandidáti jsou slušní a vzdělaní občané naší obce a garantujeme Vám slušnost, otevřenost a profesionalitu.

Kdo jsme

Představujeme vám naše kandidáty do letošních komunálních voleb

David Pospíšil – zastupitel

52 let, televizní sportovní komentátor ČT

Protože o místě, kde žiji, chci, aby rozhodovali všichni lidé, kteří tam žijí.

Lucie Kotrčová – zastupitel

57 let, projektová manažerka Univerzity Pardubice

Nabízím všem slušnou a otevřenou komunikaci. Samozřejmostí je respekt a důvěra k obyvatelům obce.

Bc. Jakub Králík – zastupitel

35 let, jednatel společnosti Caravan centrum

Chci transparentní správu obce s férovým přístupem k občanům.

Ing. Ondřej Bartoš – zastupitel

45 let, finanční ředitel firmy Transdev

Chci mít možnost dojet bezpečně se svými dětmi na kole po cyklostezce do centra obce a všech jejich částí.

MUDr. Tomáš Brož

54 let, primář Pardubické nemocnice

Našim občanů nabízím slušné jednání, solidnost, otevřený přístup a snahu pomoci.

Ing. Denisa Němečková – zastupitel

45 let, obchodní ředitelka

Chci se podílet na budování moderní obce a zaměřit se především na rozvíjení kulturně společenského a sportovního života.

Ing. Radek Kacetl – zastupitel

58 let, geodet, OSVČ

Otevřenost, férové jednání, 100 procentní informovanost všech členů zastupitelstva a zapojením opozice, pokud bude mít zájem.

Mgr. Lenka Špryncová

44 let, řízení správy majetku

Chci zlepšit společenské dění v naší obci, vybudovat venkovní sportovní zázemí s renovací klidové části.

Ing. Jaromír Bayer

51 let, ekonom a daňový poradce

Na obci mi záleží…

Stanislav Poddaný – zastupitel

65 let, státní zaměstnanec

Naslouchání občanům vidím jako nejdůležitější úkol zastupitelstva, které by mělo občany spojovat a ne je rozdělovat.

Bc. Luboš Bartoníček

53 let, velitel profesionálních hasičů

Chci pohnout nedořešenými věcmi, aby se v našich obcích lépe žilo.

Bc. Martin Skuček

47 let, profesionální hasič

Chci, aby o investování finančních prostředků rozhodovali sami občané.

David Martínek

50 let, trenér, OSVČ

Chci vybudování volně přístupných sportovišť pro využití mládeže naší obce.

Dominik Brož

18 let, student

I mladí lidé se zajímají o prosperitu a chod obce ve které žijí.

Michal Florián

33 let, železniční elektrotechnik

Chci zlepšit bezpečnost provozu na místních komunikacích.

Náš program a cíle

Ve zkratce – Chceme moderní obec pro všechny občany.
S transparentní správou a s volebním programem jehož realizací se stane život občanů spokojenější.

Lepší správa financí

 • Stabilizace obecních financí
 • Důsledné sledování a využívání možnosti dotačních programů
 • Zbytečné nezatěžování občanů zvyšováním obecních poplatků za služby
 • Zavedení energeticky úsporných opatření – využití obnovitelných zdrojů u obecních budov

Lepší dostupnost a doprava

 • Seriózní jednání s majiteli pozemků pro budování cyklostezek
 • Propojení Starého Hradiště „Na Hledíku“ se sportovním areálem podél Brozanského potoka
 • Zpomalení dopravy v Hradišti na Písku a Brozanech
 • Postupná rekonstrukce místních komunikací a chodníků

Lepší spolupráce

 • Spolupráce s občany při řešení jejich problémů
 • Otevřená a rovná komunikace napříč zastupiteli
 • Kontrolní výbor vždy patří opozici!

Lepší rozvoj obce

 • Nebudeme zbytečně rozprodávat obecní majetek developerům
 • STOP zastavění Hastrmanky v Hradišti na Písku
 • Aktivní podpora spolků

Lepší život

 • Větší spolupráce s Policií ČR v oblasti ochrany majetku a bezpečnosti v obci
 • Budování odpočinkových zón a výsadba zeleně
 • Zvýšení četnosti svozu separovaného odpadu 2x do měsíce po celý rok
 • Vybudování sběrného dvora
 • Moderní komunikace – sdílení informací na www stránkách, založení facebookového účtu

Lepší sport

 • Multifunkční hřiště
 • Větší podpora sportovních klubů a aktivit v obci
 • Aktivní přístup k pořádání turnajů a sportovních akcí
 • Modernizace zázemí sportovišť
 • Revitalizace zóny sportovního areálu ve Starém Hradišti „pod břízkami“

Lepší kultura

 • Kulturní komise
 • Maximální využitelnost obecního domu k pořádání akcí
 • Pořádání programů pro seniory
 • Dětské dny
 • Přednášky, besedy, promítání, koncerty, workshopy
 • Podpora spolků

Aktuality

NÁVRAT KE SLUŠNOSTI A SPOLUPRÁCI

Doufáme, že tyto volby 2022 mnohé v naší obci změní. Měla by v zastupitelstvu obce konečně skončit snaha izolovat opozici a začít opravdová spolupráce všech zastupitelů, všech občanů naší obce.…
Více informací

VEŘEJNÁ OMLUVA SNK

Na posledním zasedání zastupitelstva obce Staré Hradiště jsme byli vyzváni SNK resp. současným vedením obce k veřejné omluvě. Týká se to prodeje zasíťovaných pozemků developerům pro výstavbu RD v lokalitě…
Více informací

CO JSME PODPOŘILI A CO JSME NEPODPOŘILI

Zde je výčet některých důležitých investic a usnesení, které jsme v minulosti hlasováním podpořili a které nepodpořili. Co jsme podpořili • Vybudování hřiště a bikrosového areálu v Brozanech • Odkup…
Více informací

JAK SE U NÁS NA ZASTUPITELSTVU HLASUJE?

Občas se dočteme na oficiálních stránkách obce, nebo ve věstníku obce, že zastupitelé Lepší Volby jsou vždy proti každému návrhu. Není to pravda, stačí se podívat do zápisů ze zastupitelstva,…
Více informací