Lepší Volba

Jsme skupina nezávislých kandidátů do zastupitelstva obce Staré hradiště.

Po 4 letech práce v zastupitelstvu jsme přesvědčeni, že dokážeme naši obec vést LÉPE. Naši kandidáti jsou slušní a vzdělaní občané naší obce a garantujeme Vám slušnost, otevřenost a profesionalitu.

Volte č. 3

Sportovní odpoledne s Lepší Volbou

Exhibiční fotbalové utkání ikon české fotbalové reprezentace a fotbalových legend Starého Hradiště a Pardubic.

Přijďte se podívat na bronzové medailisty z ME 2004 v Portugalsku a vezměte s sebou svoje fotbalové naděje. Můžou získat cenný podpis na autogramiádě nebo podepsaný dres v dobročinné dražbě unikátních fotbalových dresů s podpisem všech účastníků.

Doprovodný program: soutěže a sportovní aktivity, jídlo a pití, hudba.

Fotbalové hřiště ve Starém Hradišti
Sobota 10.09.2022 ve 14:00
Vstup zdarma

Aktuality

JAK SE U NÁS NA ZASTUPITELSTVU HLASUJE?

Občas se dočteme na oficiálních stránkách obce, nebo ve věstníku obce, že zastupitelé Lepší Volby jsou vždy proti každému návrhu. Není to pravda, stačí se podívat do zápisů ze zastupitelstva,…
Více informací

PÍŠE VEDENÍ VE ZPRAVODAJI OBCE PRAVDU? NE!!

Na začátku prázdnin jsme dostali všichni do schránek „Hradišťský zpravodaj“. Po přečtení tohoto oficiálního zpravodaje obce Staré Hradiště musíme reagovat na některé lži a pomluvy, které zde veřejně vedení publikuje: 1/…
Více informací

Náš program a cíle

Ve zkratce – Chceme moderní obec pro všechny občany.
S transparentní správou a s volebním programem jehož realizací se stane život občanů spokojenější.

Lepší správa financí

 • Stabilizace obecních financí
 • Důsledné sledování a využívání možnosti dotačních programů
 • Zbytečné nezatěžování občanů zvyšováním obecních poplatků za služby
 • Zavedení energeticky úsporných opatření – využití obnovitelných zdrojů u obecních budov

Lepší dostupnost a doprava

 • Seriózní jednání s majiteli pozemků pro budování cyklostezek
 • Propojení Starého Hradiště „Na Hledíku“ se sportovním areálem podél Brozanského potoka
 • Zpomalení dopravy v Hradišti na Písku a Brozanech
 • Postupná rekonstrukce místních komunikací a chodníků

Lepší život

 • Větší spolupráce s Policií ČR v oblasti ochrany majetku a bezpečnosti v obci
 • Budování odpočinkových zón a výsadba zeleně
 • Zvýšení četnosti svozu separovaného odpadu 2x do měsíce po celý rok
 • Vybudování sběrného dvora
 • Moderní komunikace – sdílení informací na www stránkách, založení facebookového účtu

Lepší sport

 • Multifunkční hřiště
 • Větší podpora sportovních klubů a aktivit v obci
 • Aktivní přístup k pořádání turnajů a sportovních akcí
 • Modernizace zázemí sportovišť
 • Revitalizace zóny sportovního areálu ve Starém Hradišti „pod břízkami“

Lepší kultura

 • Kulturní komise
 • Maximální využitelnost obecního domu k pořádání akcí
 • Pořádání programů pro seniory
 • Dětské dny
 • Přednášky, besedy, promítání, koncerty, workshopy
 • Podpora spolků

Lepší spolupráce

 • Spolupráce s občany při řešení jejich problémů
 • Otevřená a rovná komunikace napříč zastupiteli
 • Kontrolní výbor vždy patří opozici!

Lepší kultura

 • Kulturní komise
 • Maximální využitelnost obecního domu k pořádání akcí
 • Pořádání programů pro seniory
 • Dětské dny
 • Přednášky, besedy, promítání, koncerty, workshopy
 • Podpora spolků

Lepší rozvoj obce

 • Nebudeme zbytečně rozprodávat obecní majetek developerům
 • STOP zastavění Hastrmanky v Hradišti na Písku
 • Aktivní podpora spolků

Kdo jsme

Jsme sdružení nezávislých kandidátů, které bylo alternativou pro volby v říjnu 2018 do zastupitelstva obce Staré Hradiště. Ve volbách jsme získali 6 mandátů a můžeme tak hájit zájmy naší obce.

David Pospíšil - zastupitel

52 let, televizní sportovní komentátor ČT

Koníčky: sport, cestování a poezie
Proč kandiduji: Protože o místě, kde žiji, chci, aby rozhodovali všichni lidé, kteří tam žijí.

Lucie Kotrčová - zastupitel

57 let, projektová manažerka Univerzity Pardubice

Nabízím všem slušnou a otevřenou komunikaci. Samozřejmostí je respekt a důvěra k obyvatelům obce.

Ing. Ondřej Bartoš - zastupitel

45 let, finanční ředitel firmy Transdev

Proč kandiduji: Chci mít možnost dojet bezpečně se svými dětmi na kole po cyklostezce do centra obce a všech jejich částí.

Bc. Jakub Králík - zastupitel

35 let, jednatel společnosti Karavancentrum

Koníčky: sport,kultura
Proč kandiduji: Chci transparentní správu obce s férovým přístupem k občanům.

MUDr. Tomáš Brož

54 let, primář pardubické nemocnice

Již z profesních důvodů upřednostňuji slušné jednání, solidnost, otevřený přístup a snahu pomoci. To vše nyní nabízím i našim spoluobčanům.

Ing. Radek Kacetl - zastupitel

58 let, geodet, OSVČ

Otevřenost, férové jednání, 100 procentní informovanost všech členů zastupitelstva a zapojením opozice, pokud bude mít zájem

Ing. Lenka Špryncová

44 let, asset management

Chci zlepšit společenské dění se zapojením mládeže v naší obci, chci rozvíjet obec ku prospěchu všech občanů, ne jednotlivců

Ing. Denisa Němečková - zastupitel

45 let, obchodní ředitelka

Chci se podílet na budování moderní obce a zaměřit se především na rozvíjení kulturně společenského a sportovního života

Stanislav Poddaný - zastupitel

65 let, státní zaměstnanec

Koníčky: rybaření, cestování, fotografování
Proč kandiduji: Naslouchání občanům vidím jako nejdůležitější úkol zastupitelstva, které by mělo občany spojovat a ne je rozdělovat.

Ing. Jaromír Bayer

51 let, ekonom a daňový poradce

Na obci mi záleží…

Bc. Luboš Bartoníček

53 let, velitel profesionálních hasičů

Chci pohnout nedořešenými věcmi, aby se v našich obcích lépe žilo

Bc. Martin Skuček

47 let, profesionální hasič

Koníčky: sport a cestování
Proč kandiduji: Chci, aby o investování finančních prostředků rozhodovali sami občané.

David Martínek

50 let, trenér, OSVČ

Chci vybudování volně přístupných sportovišť pro využití mládeže naší obce

Dominik Brož

18 let, student

I mladí lidé se zajímají o prosperitu a chod obce ve které žijí

Michal Florián

33 let, železniční elektrotechnik

Koníčky: sport, elektronika – slaboproud
Proč kandiduji: Chci zlepšit bezpečnost provozu na místních komunikacích.

Menu