BYLI JSME V NOVÉM OBECNÍM DOMĚ, PRVNÍ DOJMY

Po naší vlastní žádosti, zastupitelů za Lepší Volbu, jsme byli starostou a místostarostou provedeni v minulém týdnu po novém Obecním domě. Naše poznatky? První dojem – rozhodně se nešetřilo. A to jak s vybavením, tak i rozlehlostí a prostorem nové stavby. Zarazila nás také celková „koncepce“ využití prostor a její využitelnost.

Když odmyslíme komerční prostory, tedy restauraci a sál, tak nám toho už moc nezbývá. Na starém úřadu byly 3 kanceláře, zde jsou 4, nová zasedací místnost např. pro konání zastupitelstev, je zhruba stejně velká jako ta původní, ve staré budově. To je vše. Ovšem co zde nechybí, to jsou u sálu rozlehlé šatny, sprchy, speciální místnost pro zvukaře s vybavením, rozlehlé předsálí atd. Marně jsme hledali prostory pro schůze zájmových spolků, setkávání a akce občanů. To vše se bude muset konat pouze ve velkém sále. Ten, jak víte z minulého příspěvku, bude pro akce obce, tedy naše občany, využitelný jen 3 dny v měsíci. Co tedy občan touto megastavbou za obecní peníze získá? Snad jen to, že bude fasovat pytle na tříděný odpad  a platit poplatky v nové kanceláři. Náklady na provoz této budovy a využití stávajícího úřadu snad ani komentovat nebudeme.