CO JSME PODPOŘILI A CO JSME NEPODPOŘILI

Zde je výčet některých důležitých investic a usnesení, které jsme v minulosti hlasováním podpořili a které nepodpořili.
Co jsme podpořili
• Vybudování hřiště a bikrosového areálu v Brozanech
• Odkup pozemku a vybudování multifunkčního hřiště v Hradišti na Písku
• Opravu budovy Sokol Brozany
• Vybudování příjezdové cesty a parkovacích stání u multifunkčního hřiště v Brozanech
• Opravu stodoly v Klubu Amálka v Hradišti na Písku
• Opravu komunikací Ořechová, Sportovní a U Špejcharu ve Starém Hradišti
• Vybudování multifunkčního hřiště Staré Hradiště
• Rekonstrukci střechy pošty
• Do-odkanalizování obce (dotace cca 70 %)
• Vybudování chodníku v Hradišti na Písku před restaurací U Nouzů
• Opravu stánku na fotbalovém hřišti, resp. nahrazení stávajícího modulovým systémem
• Vybudování parčíku v Brozanech
• Omezení pravomocí rady obce částkou 200 000 Kč
• Výstavbu veřejného osvětlení ve Staré Hradišti a v Brozanech
• Projekt přestavby bývalého sídla obce na ordinaci praktického lékaře
• Podporu Ukrajině formou jednorázového finančního daru
A další potřebné investice, které jsou nezbytné pro chod obce
Co jsme nepodpořili
• Některá rozpočtová opatření
• Prodej obecních pozemků v lokalitě „Hastrmanka“ pro výstavbu v Hradišti na Písku – vedení obce toto opakovaně prosazuje
• Snížení částky za pronájem nájemci restaurace v přízemí obecního domu o 90 % – navrhovali jsme 50%
• Skokové navýšení nájmů ve dvou obecních bytech nad poštou v nejhorší koronavirové době o více než 60%
• Sazby pronájmu prostor v Obecním domě
• Rozpočet obce na rok 2022 (část z nás byla však PRO)
• Účetní uzávěrku obce za rok 2021, k vedení účetnictví na obci po odchodu Lucie Kotrčové máme výhrady.