NAŠE PRÁCE V ZASTUPITELSTVU OBCE 2018-2022

Je čas se ohlédnout za uplynulým volebním obdobím a naší prací v zastupitelstvu obce. Naši zastupitelé za Lepší Volbu to opravdu neměli jednoduché. Termíny jednání zastupitelstev jste se dozvídali v polední možný termín, jak ukládá zákon, mnohdy nám nebyly doručeny podklady pro projednávané investiční záměry ( projekty, studie atd.), o kterých se hlasovalo. Některé informace jsme museli dokonce získat až zasláním dotazu panu starostovi dle paragrafu 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Neměli jsme a stále nemáme žádného zástupce v komisích, výborech, radě obce. I tak jsme se poctivě věnovali naší práci a nerezignovali. Díky naší činnosti jsme v podstatě suplovali práci kontrolního výboru. Bohužel, spolupráce se sdružením, které má většinu hlasů i přes naši snahu nefungovala a stále nefunguje. Samotné nás to mrzí, přišli jsme do zastupitelstva sice s jinými názory, ale stejným cílem, pomoci rozvoji naší obce. Po těchto zkušenostech jdeme do voleb 2022 s jasným cílem zvítězit a vrátit našemu zastupitelstvu a naší obci slušnost, otevřenost a profesionalitu.