Gastro-provoz v kulturním domě – černá stavba?

Na zastupitelstvu obce 13.11.2019 nás pan starosta Čepčář seznámil se záměrem vybudovat v přízemí Kulturního domu gastro-provoz, který by se pronajal panu Kovárníkovi. Vládní strana si odsouhlasila vytvoření projektu za cca 180 000 Kč. My jsme byli proti nebo se zdrželi hlasování (jsme proti jakémukoli zdražování stavby). Cenu za realizaci změny prostor na gastro-provoz starosta odhadl na cca 1 mil. Kč. Zastupitelstvo tedy čekalo na projekt a vytvořený položkový rozpočet s návrhem ceny za realizaci. Na zastupitelstvu za další 3 měsíce 26.2.2020 nám vedení obce předložilo změnový list stavby č.4 ke schválení, kde byla cena za stavební úpravy pro gastro-provoz vyčíslena na 4 mil. Kč!! Na naše otázky nám sdělil následující: Cena prý byla špatně odhadnuta, do současné doby je prostavěno cca 800 000 Kč, stavba již tedy začala a to koncem roku 2019, odsouhlasení projektu bral pan starosta jako odsouhlasení celé stavby… Stavělo se tedy bez vědomí zastupitelstva (alespoň té za Lepší volbu), bez schválení zastupitelstva, bez předem známé ceny, bez stavebního povolení. Dále nám vedení přiznalo existenci dalších změnových listů s navýšením ceny o kterých jsme jako zastupitelé, vůbec nevěděli. Jen připomínám, že jsme jako zastupitelé odpovědní za hospodaření obce a to trestně-právně a ručíme dokonce celým svým majetkem za případné vzniklé škody. Celou situaci již řešíme s nadřízenými orgány obcí a měst ČR.