NÁJEMCI BUFETU V OBECNÍM DOMĚ ODPUŠTĚNO 90% NÁJMU!!

Na jednání zastupitelstva obce dne 28.4.2021 předložil do programu nájemce bufetu v Obecním domě žádost o prominutí 90% nájmu za 5 měsíců, co zde podniká. My jsme za Lepší Volba nabídli, myslíme rozumné  a vstřícné řešení, odpuštění 100% nájmu na bar v prvním podlaží u sálu z důvodu vládního zákazu všech společenských akcí a 50% nájmu na bufet v přízemí. Tento návrh byl zamítnut a vládnoucí sdružení po krátké „poradě“ jednohlasně odsouhlasilo odpuštění 90% celkového nájemného!! Takto by chtěl asi „podnikat“ každý z nás.  Když nám před časem nájemce představoval svůj podnikatelský záměr, mluvil nejen o provozu bufetu, okénka, ale i o rozvozu jídla, který by právě v této době byl asi dobrým podnikatelským záměrem. Na zasedání nám řekl, že s rozvozem nepočítá…. Jak nájemce podniká, je čistě jeho věcí a jeho zodpovědnost, nesmí však svoje neúspěchy přenášet dál. Fakt, že u restaurace Hradišťanka je v poledne u okénka fronta a u obecního bufetu skoro nikdo, vede k zamyšlení, že za jeho podnikatelské neúspěchy nemůže jen Covid.  Jen pro představu, obec se takto připravila o cca 150 000 Kč. Tento výpadek obci ale asi nahradí naši občané v nájemních bytech, kde přes náš nesouhlas, vedení prosadilo plošné zdražení nájmu od 1.1.2021 o 70%, covid, necovid. Skutečně u nás je to „Česká Chuťovka“…

Otázka na závěr pro všechny slušně smýšlející občany , koho podle vašeho názoru vedení obce podporuje?  Podnikatele z kandidátní listiny svého sdružení  nebo své občany?