URBANISTICKÁ STUDIE CENTRA OBCE – TO MUSÍTE VIDĚT!!

Obec si nechala zpracovat urbanistickou studii Staré Hradiště – centrum. Jsou zde 2 varianty řešení centra obce. Obě navrhují, kromě jiného, stavbu komerční 4 podlažní budovy na místě současné masny!! Varianta 2 dokonce počítá s odstraněním soukromého, trvale obývaného objektu čp. 27, místo kterého je zde navrženo parkoviště!! Současné nové parkoviště před obecním domem, dokončené v loňském roce, je přestavěno na park… Celkové předpokládané náklady jsou cca 80 mil. Kč. Ano, jedná se o studii, ale vzniklo toto „dílo“ tak, že měl architekt tak zvaně „volné ruce“, nebo s ním návrh konzultovalo vedení? Nevíme, my jsme přizváni nebyli. Každopádně jsme obsahem studie doslova šokováni!! Pozorně si obě studie prohlédněte zde, aby se i vám nestalo, že třeba na vašem pozemku, kde bydlíte, obec počítá s parkovištěm, hřištěm atd….I naprostého laika napadne, že tato studie měla předcházet výstavbu obecního domu, pak by se neřešil konflikt se stávající zástavbou. Ale jak je vidět, v naší obci je vše naopak.

Podle našeho názoru obec by neměla podnikat, ale především se starat o své občany, stavět cyklostezky, opravovat místní komunikace, budovat odpočinkové zóny atd. a hlavně VYUŽÍVAT DOTACE. Jak známo, na Obecní dům se dotace nečerpaly a obec se ještě zadlužila 30 milióny. Jinak by tomu nebylo ani u jakýchkoli komerčních objektů, na komerční účely se obcím a městům žádné dotace nevypisují.