Potřebujeme v naší obci vůbec zastupitele? 

V naší zemi, městech a obcích je zastupitelská demokracie, u nás je to patrně jinak. Vedení obce si občas tuto formu demokracie plete s monarchií. Jednoduše řečeno, starosta a místostarosta si rozhodují sami a v mnohých případech zastupitele vůbec nepotřebují. No a když se už nedá nic dělat a vše se „provalí“, tak se jejich rozhodnutí schválí zpětně. Toto se týkalo jak některých změnových listů na stavbu kulturního domu, tak i výběru nájemce gastroprovozu/bufetu bez výběrového řízení atd. No a když se některý změnový list neschválí napoprvé, tak zastupitelé spříznění s vedením „dostanou rozum“ a napodruhé vše schválí. Nic jiného ani nezbývá, když se patrně zboží uvedené ve změnových listech již zakoupilo. Někdy se starosta za zastupitele naopak schová. Tento případ nastal, když jednomu nájemci obecní budovy řekl, že zastupitelé neschválili instalaci klimatizace. Zastupitelé o tom ale vůbec nejednali. Na zasedání zastupitelstva to starosta vysvětlil tím, že se sešli soukromě jen ti za jejich hnutí a že protože mají většinu, tak o tom takto rozhodli sami. My toto považujeme za pohrdání zastupitelské demokracie v naší obci!!